Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dużo uwagi i troski poświęcono treściom tej strony internetowej. Pomimo ciągłej dbałości i uwagi, jaką Habitoflex poświęca składowi tej strony, możliwe jest, że publikowane tu informacje mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. Z informacji tych nie można wywnioskować żadnych praw.

Habitoflex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z witryny lub informacji udostępnianych na stronie lub za jej pośrednictwem.

Habitoflex zastrzega sobie prawo do regularnego dodawania lub zmiany informacji na tej stronie bez uprzedzenia.

Własność intelektualna
Ta strona z wszystkimi jej częściami, takimi jak zdjęcia, logo i teksty są własnością Habitoflex. Nie wolno publikować, kopiować ani zapisywać strony lub jej części bez wyraźnej pisemnej zgody Habitoflexu. Zezwolenie to nie jest wymagane dla osobistego, niekomercyjnego użytku.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)